» Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i prawa do prywatności w Internecie. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Naszym celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi, jakie informacje przechowujemy i jak je wykorzystujemy.

1. Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zawsze przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa oraz międzynarodowych standardów

W związku z przyjęciem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą spółkę Hodinky 365 s.r.o. z dnia 25 maja 2018 r., numer indentyfikacyjny: 28638581, z siedzibą pod adresem Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 36127 (zwany dalej „ Firma” lub również „my” lub „nas”), poniżej przedstawiamy podsumowanie podstawowych informacji o przetwarzaniu i ochronie Państwa danych osobowych przez Spółkę.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy

Przetwarzane przez nas dane osobowe, których zakres różni się głównie w zależności od celu i świadczonych usług, to:

1. W celu zawarcia umowy kupna i realizacji Państwa zamówienia przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), nazwę firmy, numer identyfikacyjny, siedzibę (jeśli posiadają Państwo firmę).

2. Aby ulepszać nasze usługi i oferty, w celach marketingowych, w tym wysyłania wiadomości handlowych i personalizacji reklam, przetwarzamy dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej (pliki cookie, adres IP), dane dotyczące Państwa nawyków zakupowych i korzystania z naszych usług (np. data, cena oraz nazwa zakupionych produktów, w tym powiązaną z zakupem komunikację z Państwem).

Dane osobowe gromadzimy przede wszystkim bezpośrednio od Państwa (zwłaszcza podczas zawierania umowy i w trakcie jej trwania), a także na podstawie Państwa wizyt na naszej stronie internetowej (patrz sekcja dotycząca plików cookie poniżej).

3. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w szczególności w następujących celach:

 1. zawarcia umowy i realizacji zamówienia
 2. komunikacji z Państwem i zarządzania naszym stosunkiem umownym
 3. analizy, oceny i ulepszenia naszej obsługi klienta
 4. obsługi Państwa reklamacji i roszczeń
 5. wypełniania naszych zobowiązań prawnych
 6. informowania Państwa za Państwa zgodą o zmianach i nowościach dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług oraz o naszych szytych na miarę ofertach.

Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak długo będą trwały cele przetwarzania wymienione powyżej, a następnie tylko tak długo, jak jest to wymagane przez obowiązujące prawo i zgodnie z nim.

W przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych (w tym profilowania w celu dostarczenia odpowiednich towarów i usług oraz ewentualnego przetwarzania plików cookie) okres ten wynosi 10 lat od daty wyrażenia zgody lub jej odnowienia. W pozostałych przypadkach czas przetwarzania zależy od celu przetwarzania lub jest określony przepisami prawa.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe. Z tego powodu możemy w niektórych przypadkach przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa zgody, ponieważ:

 1. są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Państwem
 2. są niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych (np. w zakresie księgowości i podatków)
 3. są niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w związku z dochodzeniem roszczeń z umów lub w związku z kontrolą i doskonaleniem naszych usług)

Za Państwa zgodą możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, tj. w celu oferowania Państwu naszych produktów, informowania o nowościach lub innych informacji handlowych poprzez wysyłanie na Państwa adres e-mail oraz korzystanie z marketingu spersonalizowanego i remarketingu. W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych, wysyłając informację o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail info@bezel.pl lub w stopce e-maila reklamowego.

5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 1. dostawcom usług, którzy świadczą nam swoje usługi związane z naszą działalnością, w szczególności przewoźnikom, pośrednikom Państwa płatności, osobom pomagającym nam w administrowaniu umów i Państwa praw roszczeniowych lub osobom, które drukują i dostarczają dokumenty
 2. społeczności Heureka.cz, w ramach weryfikacji satysfakcji klienta, wysyłając ankietę na Państwa adres e-mail
 3. innym osobom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (np. zawiadomienie organów finansowych w przypadkach przewidzianych prawem, policji w ramach postępowania karnego itp.)

6. Czym są pliki cookie i jak ich używamy

Pliki cookie to małe pliki danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i dlatego umieszczamy je na Państwa komputerze, podobnie jak większość witryn internetowych. Są to pliki tekstowe, które witryny internetowe przechowują na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym momentalnie, gdy zaczynacie Państwo korzystać z witryny.

W ten sposób witryna zapamiętuje dokonane na nich działania i ustawienia przez określony czas – np. zawartość koszyka. Dzięki temu nie musicie Państwo ponownie wprowadzać tych danych, gdy ponownie odwiedzacie strony i poruszacie się między poszczególnymi sekcjami witryny.

Plików cookie używamy również do zbierania danych statystycznych i personalizacji reklam, abyśmy mogli dalej ulepszać naszą stronę, a tym samym ulepszać oferowane przez nas usługi. Dlatego informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, udostępniamy naszym partnerom reklamowym i analitycznym, w szczególności firmie Google. O tym, jak Google obsługuje pliki cookie mogą Państwo przeczytać na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 1. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz danych pozyskanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, który wykorzystuje technologię plików cookie w celach wymienionych powyżej, mają Państwo możliwość: zablokowania korzystania z technologii cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego ( tj. ustawić przeglądarkę internetową lub inny program komputerowy w taki sposób, aby blokować lub zabraniać/nie zezwalać na korzystanie z technologii cookie)
 2. mogą Państwo odwołać swoją zgodę bezpłatnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@bezel.pl

7. Jakie są Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu szczególnie następujące prawa:

 1. prawo do jasnej, przejrzystej i zrozumiałej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i jakie są Państwa prawa;

 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz udzielenia dodatkowych informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Spółkę;

 3. prawo do poprawiania nieprawidłowych i niekompletnych danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, zwłaszcza jeśli (I) nie są już potrzebne do dalszego przetwarzania; (II) wycofali Państwo zgodę na ich przetwarzanie; (III) zgodnie z prawem sprzeciwili się Państwo z ich przetwarzaniem; (IV) zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub (V) musiały zostać usunięte zgodnie z wymogami prawa;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli (I) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, dopóki nie zweryfikujemy ich prawidłowości; (II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) już ich nie potrzebujemy, ale Państwo potrzebują danych do dochodzenia swoich roszczeń lub (IV) sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu do czasu, aż zweryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad Państwa interesami;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je (I) w celu marketingu bezpośredniego lub (II) w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;

 7. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7; www.uoou.cz

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktujcie się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

8. Jak chronimy Państwa dane osobowe

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, co jest dla nas niezwykle ważne, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych i ich niewłaściwym wykorzystaniem, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz przywracanie danych w przypadku niebezpiecznego zdarzenia. Regularnie oceniamy i aktualizujemy wszystkie środki.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w elektronicznych systemach informatycznych, które podlegają kontroli fizycznej, technicznej i proceduralnej. W celu ochrony danych wprowadziliśmy mechanizm bezpieczeństwa obejmujący środki techniczne, organizacyjne i personalne, a także wymagamy tego samego poziomu ochrony od naszych przetwarzających.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, potrzebują Państwo innej pomocy w tym zakresie lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: telefonicznie (w godzinach pracy) pod numerem telefonu: +421 650 400 134 , elektronicznie na adres e-mail info@bezel.pl lub pisemnie na ww. adres Spółki.

9. Bramka płatności - przetwarzanie danych osobowych

W związku z implementacją dyrektywy europejskiej PSD2 podczas transakcji płatniczych następuje wielokrotna weryfikacja klienta (tzw. silna weryfikacja klienta po stronie wydawcy jego karty płatniczej). Systemy kartowe wymagają obowiązkowego przekazywania danych podczas każdej płatności kartą, a głównym celem jest wsparcie procesu zakupu w maksymalnym możliwym stopniu bez przerywania czynnościami uwierzytelniającymi po stronie banku wydającego (inssuer) poprzez zastosowanie TRA (Transaction Risk Analysi) wyjątek od silnej weryfikacji użytkownika po stronie wydawcy karty płatniczej:

W celu przyspieszenia całego procesu konieczne jest rozszerzenie parametru ADDINFO o dodatkowe dane klienta, a konkretnie:

 • Imię (Name)
 • Adres e-mail (Email address)
 • Numer telefonu domowego (Home phone number)
 • Numer telefonu komórkowego (Mobile phone number)
 • Adres do faktury (Billing address)
 • Adres dostawy (Shipping address)

Zgodnie z powyższą informacją w związku z wdrożeniem Dyrektywy Europejskiej PSD2, klient poprzez akceptację regulaminu wyraża również zgodę na podanie swoich danych identyfikacyjnych podczas transakcji płatniczych.